REGULAMIN KONKURSU

MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNEGO

dla uczniów Gimnazjum nr 5 Im. Sejmu Polskiego w Słupsku

InfoMatma

 1. Organizatorem konkursu jest: Joanna Duda –nauczyciel matematyki, Izabela Szpiter – Jaskółka –nauczyciel matematyki, Małgorzata Zaniewska – nauczyciel informatyki.
 2. Celem konkursu jest:
 • Popularyzowanie matematyki i informatyki wśród uczniów gimnazjów.
 • Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania matematyką i informatyką.
 • Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej nauczania matematyki i informatyki w klasach I-III gimnazjum.
 3. Przebieg konkursu
 1. W finale Komisja Konkursowa w składzie: Joanna Duda, Izabela Szpiter – Jaskółka, Małgorzata Zaniewska w czerwcu 2017 r. przyzna tytuł „Matematyk roku 2016/2017” uczniowi, który zbierze największą liczbę punktów.
 2. W przypadku równolicznych wyników komisja przeprowadzi dogrywkę.

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Tuesday the 23rd - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.