W każdym uczniu rozpoznajemy to, co dobre, i kierując się sercem i rozumem, rozwijamy te cechy.

Kadra szkoły

Nazwisko i imię nauczyciela

nauczany przedmiot

stopień awansu

Kujat Barbara (dyrektor)

język rosyjski

dyplomowany

Macko Maciej (wicedytektor)

matematyka, informatyka

dyplomowany

Kucharska Mirosława

historia

dyplomowany

Nowicka Mariola

język polski

dyplomowany

Gancarz Iwona

język polski

dyplomowany

Dawidczyk Jolanta

język polski

dyplomowany

Kałuża Izabela

język polski

dyplomowany

Borusińska Małgorzata

język polski

 mianowany

Fijałkowski Andrzej

historia

dyplomowany

Kowalewska Wioletta

geografia

dyplomowany

Krupa Halina

wos, technika

dyplomowany

Tylicka Anna

język angielski

dyplomowany

Schweda Andrzej

język angielski

dyplomowany

Michalczyk Łukasz

język angielski, fizyka

dyplomowany

Wałaszewska Beata

język angielski

mianowany

Wołczyk Joanna

język niemiecki

mianowany

Gibka - Pukiełko Aurelia

język niemiecki

dyplomowany

Struska Małgorzata

matematyka

dyplomowany

Grzebieniak Marzena

matematyka, wf

dyplomowany

Wiesiołek Barbara

matematyka

dyplomowany

Florek Ewelina

chemia, biologia

dyplomowany

Hryniewiecka Edyta

biologia

dyplomowany

Wesnerowicz Bożena

plastyka, zajęcia artystyczne

dyplomowany

Piotrowski Robert

muzyka, zajęcia artystyczne

dyplomowany

Zaniewska Małgorzata

informatyka, technika

dyplomowany

Kopyś Tomasz

informatyka, technika

dyplomowany

Targański Marcin

wychowanie fizyczne

dyplomowany

Wojtas Anna

wychowanie fizyczne, fizyka

dyplomowany

Ćmiel Tomasz

wychowanie fizyczne

dyplomowany

Ptaszek Paweł

wychowanie fizyczne

dyplomowany

Gardzielewska Anna

wychowanie fizyczne

dyplomowany

Krajnik Leszek

wychowanie fizyczne

 dyplomowany

Łoziczonek Iwona

religia, etyka

dyplomowany

Kiczek Ewa

religia

dyplomowany

Plaga Jolanta

pedagog szkolny

dyplomowany

Żurawska Elżbieta

pedagog szkolny

dyplomowany

Niewiarowska Ewa

język polski, bibliotekarz

dyplomowany

Kaliszczak Elżbieta

bibliotekarz

dyplomowany

 

Od powstania gimnazjum, a w szczególności od nadania imienia Sejmu Polskiego w 2001 roku, tworzymy tradycję szkoły poprzez:

 

 • organizację ogólnopolskiego konkursu Wiedzy o Sejmie RP,
 • organizację miejskich konkursów internetowych: „Czy znasz swoje miasto?”, „Fotogeniczny Słupsk”,
 • uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na gimnazjalistę,
 • bal gimnazjalny i uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich,
 • wręczanie prymusom szkoły odznak: Złota Sowa i Srebrna Sowa,
 • wybór „Absolwenta roku” i „Sportowca roku”,
 • konsultacje nauczycieli – indywidualne wspomaganie uczniów w zależności od ich potrzeb.

 

Wśród 54 zatrudnionych nauczycieli:

 

 • 18 ukończyło studia podyplomowe,
 • 11 kursy kwalifikacyjne,
 • dwóch nauczycieli zdobyło uprawnienia trenerskie,
 • 10 nauczycieli posiada certyfikaty egzaminatorów,
 • 70 % kadry stanowią nauczyciele dyplomowani,
 • czterech nauczycieli zostało uhonorowanych tytułem: „Nauczyciel Roku”,
 • jeden nauczyciel został: „Trenerem Roku”.

 

Dla uczniów o uzdolnieniach sportowych został utworzony Uczniowski Klub Sportowy, ze specjalnością – lekka atletyka.

 

Od lat młodzież chętnie i efektywnie działa w Szkolnym Kole Caritas i Szkolnym Kole Wolontariatu.

 

Wszystkie działania uczniów i nauczycieli przyczyniają się do odnoszenia wielu sukcesów i uzyskiwania tytułów laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty: z historii, fizyki, chemii, informatyki, geografii oraz tytuły finalistów konkursów z języka polskiego i matematyki.

Uczniowie biorą także udział i odnoszą sukcesy w innych konkursach, m. in.:

 • Polsko - Ukraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko – wiele wyróżnień,
 • nagrody różnego stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
 • tytuły laureatów i finalistów w Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej,
 • finaliści i laureaci w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • wiele sukcesów w konkursach artystycznych, w tym laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Marynistycznej „Łajba”,
 • od 8 lat uczniowie są bezkonkurencyjni w rywalizacji między gimnazjami, w konkursie Wiedzy o Słupsku, Konstytucji 3 Maja i Unii Europejskiej zdobywając 8 Pucharów Prezydenta Miasta Słupska,
 • do sukcesów Szkolnego Koła Wolontariatu należy zaliczyć tytuł laureata i finalisty w Ogólnopolskim Konkursie „8 Wspaniałych”,
 • mimo braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej i zaplecza sportowego uczniowie gimnazjum zwyciężają lub zajmują czołowe miejsca w SOM i we współzawodnictwie sportowym w województwie.

Szkoła otrzymała Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie czterech standardów:

 • „Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach”,
 • „Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia”,
 • „Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy”,
 • „Oceniania wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco – wspierającą”.

Gimnazjum otrzymało również inne wartościowe certyfikaty:

 • „Szkoła z klasą”,
 • „Szkoła bez przemocy”,
 • „Szkoła zaangażowana społecznie”
 • „Szkoła Odkrywania Talentów” (luty 2011r.), tytułnadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

W celu wzmocnienia działań wychowawczych i profilaktycznych realizowane są różnorodne działania profilaktyczne, wśród nich:

 • program: „Żyj dziś myśląc o przyszłości” – realizowany we wszystkich klasach pierwszych,
 • udział, z sukcesami, w turnieju: „Prewencja ale inaczej”,
 • udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (tytuł laureata w 2007r.),
 • spektakle i akcje profilaktyczne, m. in.: „ Drugie życie”, „Właściwe decyzje”, „Dealer”,
 • w ramach promocji zdrowia i bezpieczeństwa we współpracy z MZOZ-em zrealizowano program: „Życie jest ringiem - zapobieganie chorobom nowotworowym”.

Klauzula informacyjna RODO

Monday the 17th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.