Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

4 września 2017 r.

     

podstawa prawna:

         
     

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

     

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

     

późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14

     

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

       

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2017 r.

     

podstawa prawna:

         
     

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

     

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.

     

432 z późn. zm.)

       

3.

Ferie zimowe

 

15-28 stycznia 2018 r.

     

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

     

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

     

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

     

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

     

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

     

12-25 lutego

2018 r.

     

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie,   małopolskie, świętokrzyskie,

     

wielkopolskie

   
     

podstawa prawna:

           
     

§ 3 ust. 1 pkt

2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

     

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.

     

432 z późn. zm.)

           


         

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

     

podstawa prawna:

         
     

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

     

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.

     

432 z późn. zm.)

       

5.

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

wymienionych w pkt 6)

 

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

     

podstawa prawna:

         
     

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

     

oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);

     

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.

     

w sprawie szczegółowych warunków   i sposobu przeprowadzania egzaminu

     

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

       

12.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

     

podstawa prawna:

         
     

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

     

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

     

późn. zm.)

       

13.

Ferie letnie

 

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

     

podstawa prawna:

         
     

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

     

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.

     

432 z późn. zm.)

         
Wednesday the 15th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.