KONKURS CZYTELNICZY „Czytaj i Ty, bo warto…” - regulamin

 

MARZEC – IV ETAP KONKURSU CZYTELNICZEGO

„Czytaj i Ty, bo warto…”

Wybierz właściwą odpowiedź:

1. Kłótnia w „Zemście” toczyła się o:

 1. zamek
 2. mur graniczny
 3. miedzę

2. Słowa: ”Quo vadis, Domine?” wypowiedział:

 1. Jezus Chrystus
 2. święty Paweł
 3. święty Piotr

3. Instrument, na którym grał Jankiel, to:

 1. cymbały
 2. skrzypce
 3. fortepian

4. Mianem harpagona określa się kogoś:

 1. zakłamanego
 2. strachliwego
 3. chciwego

5. Pani Róża opowiadała Oskarowi, że w przeszłości była:

 1. nauczycielką
 2. zapaśniczką
 3. aktorką

6. Wesele w Atomicach” to groteskowe nawiązanie do:

 1. "Chłopów"
 2. "Dziadów"
 3. "Pana Tadeusza"

7. Tytuł „Kamienie na szaniec” nawiązuje do wiersza:

 1. Juliusza Słowackiego
 2. Adama Mickiewicza
 3. Cypriana Kamila Norwida

8. Garderoba, która stała się pretekstem do napisania noweli o historii pewnego małżeństwa, to:

 1. surdut
 2. kapelusz
 3. kamizelka

9. Jak nazywała się chustka, którą Danuśka zarzuciła Zbyszkowi na głowę?

 1. apaszka
 2. nałęczka
 3. arafatka

10. Ojciec Antygony miał na imię:

 1. Kreon
 2. Priam
 3. Edyp

 

POWODZENIA !!!


LUTY 2017 rok – III ETAP KONKURSU CZYTELNICZEGO

„Czytaj i Ty, bo warto…”

1. Co oznacza tytuł „Quo vadis”? Podaj nazwisko autora tej powieści.

2. Podaj nazwisko polskiego pisarza, który określany był księciem, a nawet królem reportażu ( Podpowiedź: jedna z jego powieści opisuje ostatnie lata panowania cesarza Etiopii).

3. Kto w starożytności był autorem pierwszej poetyki, czyli dzieła o teorii literatury i dokonał podziału na rodzaje literackie?

4. Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, znana poetka początku XX wieku, pochodziła z bardzo artystycznej rodziny. Z kim była spokrewniona?

5. „Ksiądz od biedronek” – który z poetów tak jest określany i dlaczego?

6. Najsłynniejsza polska trylogia powieści historycznych została napisana przez…

7. Przez dziesięć lat wojował i przez dziesięć lat wracał do domu… Którego bohatera literackiego dotyczą te słowa?

8. Włoskie miasteczko, które zasłynęło tragicznym romansem. Do dziś turyści przyjeżdżają pod jeden słynny balkon. O jakie miasto chodzi? O jaki romans?

9. Kto powiedział, że „Polacy nie gęsi i swój język mają”?

10. W wyjątkowy sposób opłakiwał śmierć swojej córeczki, tworząc cykl pięknych utworów. O kogo chodzi?

…………………………………………………………………………………………….

POWODZENIA! Odpowiedzi przynieś do biblioteki.

 


LISTOPAD – II ETAP KONKURSU CZYTELNICZEGO

„Czytaj i Ty, bo warto…”

Jak wiecie, Henryk Sienkiewicz jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy, autorem cyklu "Trylogia", powieści "Krzyżacy", "Quo vadis", "Rodzina Połanieckich", "W pustyni i puszczy". "W czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy".

18 grudnia 2015 r. SENAT PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ USTANAWIAJĄCĄ ROK 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA.Z tej właśnie okazji II etap Konkursu poświęcony będzie   wielkiemu polskiemu pisarzowi. Proszę, odpowiedz na podane niżej pytania.

 1. Jak nazywał się dowódca wojsk krzyżackich w bitwie pod Grunwaldem?
 2. Czy prawdą jest, że Sienkiewicz studiował prawo?
 3. Podaj dokładną datę śmierci Sienkiewicza.
 4. Wymień tytuły czterech nowel autorstwa Sienkiewicza.
 5. Opowiedz krótko o jednym zwyczaju rycerskim opisanym w „Krzyżakach”.
 6. Jakie gatunki literackie uprawiał Sienkiewicz?
 7. Gdzie rozgrywa się akcja „Quo vadis”?
 8. Podaj nazwisko tytułowego bohatera „Latarnika”.
 9. Które z utworów Sienkiewicza zostały zekranizowane? Podaj przynajmniej 4 tytuły.
 10. W jakich okolicznościach Sienkiewicz nawiązał kontakt z Ignacym Janem Paderewskim?

 


Październik – I ETAP KONKURSU CZYTELNICZEGO

„Czytaj i Ty, bo warto…”

Proszę, wybierz poprawną odpowiedź:

 1. Adam Mickiewicz urodził się:
  1. 21 grudnia 1798r.
  2. 24 grudnia 1799r.
  3. 24 grudnia 1798r.
 2. Utwór poety uznawany za manifest ideowy tajnych stowarzyszeń, których współzałożycielem był Mickiewicz, to:
  1. „Oda do młodości”
  2. „Oda do miłości”
  3. „Oda do radości”

2. Jaką nazwę nosi początkowy, a jaką końcowy fragment „Pana Tadeusza”?

3. Gdzie i kiedy ukazało się pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”?

4. Na czyją cześć Tadeusz Soplica nosił swoje imię?

5. Dlaczego Jacek Soplica został zakonnikiem i w jakim zakonie służył jako ksiądz Robak?

7. Co było przedmiotem sporu między hrabią a Soplicą?

8. Kto zagrał koncert na cymbałach i jaka pieśń go zakończyła?

9. Jak nazywała się matka, a jak opiekunka Zosi?

10. Do jakich gatunków literackich zaliczamy utwory: „Pan Tadeusz”, „Stepy Akermańskie”, „Oda do młodości”, „”Świtezianka”, „Przyjaciele”, „Dziady”?

…………………………………………………………………………………………….

POWODZENIA! Odpowiedzi przynieś do biblioteki.

Tuesday the 23rd - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.